Memòries d'Activitats

En aquest apartat podeu consultar les diferents memòries d’activitats i responsabilitat social d' Obre't'ebre.

Memòria d'Activitats i Serveis 2020

 

Memòria d'Activitats i Serveis 2019

 

Memòria d'Activitats i Serveis 2018

Memòria d'Activitats i Serveis 2017