Vés al contingut
Política de transparència_Associació Obre't Ebre

Política de transparència

Informació complementària

L'Associació Obre't'Ebre, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.


Pressupost anual

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

453.628
2,55 %

Prestació de serveis

97,45 %

Subvencions

97,45 %

Finançament públic

2,55 %

Finançament privat


Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.