Vés al contingut
Polítiques transversals_Associació Obre't Ebre

Polítiques Transversals

Pla Mediambiental

A l'Associació Obre't Ebre existeix un compromís ferm amb la sostenibilitat ambiental. Per això implantem les polítiques mediambientals establertes en el Pla de sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social, les quals se sustenten en els principis de les 4 R; reduir, reutilitzar, reciclar i reparar. I s'adapta a cada context d'activitat de l'organització; des de la gestió d'oficines verdes, a la sostenibilitat a la llar en serveis residencial i a la dimensió educativa en els serveis d'atenció formació i ocupació.

El pla mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa anualment per la comissió mediambiental de l'entitat. Entre les activitats què s'implanten, destaquem les actuacions participatives que a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones.

Fem del món un lloc més sostenible_Associació Obre't Ebre

FEM DEL MÓN UN LLOC MÉS SOSTENIBLE

Política d'Igualtat d'Oportunitats

Des dels valors i principis que defineixen la identitat de l'Associació la igualtat d’oportunitats entre dones i homes n’és un eix vertebrador. Per això des del 2015 disposem del Pla d’Igualtat de l’entitat que inclou entre d’altres, les mesures i protocols pels quals ha de vetllar l’entitat per ser part activa en garantir aquesta igualtat tant dins com fora de les seves activitats.

El pla d’igualtat és seguit i revisat per la comissió d’igualtat de l’entitat, avaluat anualment i revisat bianualment.

Codi ètic_Associació Obre't Ebre

Codi Ètic