Vés al contingut
Serveis_TLN Mobilitat_Associació Obre't Ebre

TLN MOBILICAT

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A L'ESTRANGER

El TLN Mobilicat és un projecte finançat pel Fons Social Europeu a través del programa de Garantia Juvenil, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És un programa que té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i, la difícil transició estudis-treball de les persones joves residents a Catalunya. El programa compte amb procés d’orientació personalitzatformació preparatòriaformació lingüísticaacompanyament durant l’estada al país de destíexperiència de pràctiques professionals a empreses i, finalment, acompanyament en el retorn i orientació laboral.

Des de la Fundació es fa la gestió del programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus duent a terme períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membres de la Unió Europea.
 
acompanyament personalitzat dels i les joves locals que participen en el programa. Proporció de la formació i seguiment durant i després del programa.

Qui pot participar?

Per a entrar en el procés de selecció i participar, és necessari:

1 – Tenir entre 18 i 29 anys, i residir a Catalunya.

2 – ESTUDIS: Acreditació mitjançant certificació d’estudis: 
a/ Com a mínim, haver finalitzat la formació secundària obligatòria (ESO)/ equivalent o Batxillerat + acreditar la realització d’una especialitat de formació per l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una durada mínima de 200 hores.

b/ Haver finalitzat la formació secundària obligatòria o equivalent, i que acreditin: la finalització d’un cicle formatiu de grau mig o superior, i/o un grau universitari.

3 – EXPERIÈNCIA LABORAL: Acreditar mitjançant Informe de Vida Laboral:
a/ Sense experiència laboral prèvia
b/ Amb experiència laboral inferior 12 mesos.

4 – INSCRIPCIÓ al programa de Garantia Juvenil (garantiajuvenil.gencat.cat)

5 – INSCRIPCIÓ com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya.(www.oficinadetreball.gencat.cat)

Lluitem contra la desocupació_Associació Obre't Ebre

LLUITEM CONTRA LA DESOCUPACIÓ ENTRE LES PERSONES JOVES, MITJANÇANT LA MOBILITAT TRANSNACIONAL

TLN Mobilitat_Fases del programa_Associació Obre't Ebre

Fases del programa

Les diferents accions adreçades als joves participants, a càrrec del programa es desenvolupen en dues fases, la de preparació i capacitació; i la de pràctiques professionals.

La fase de preparació i capacitació, que inclou:

  1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. Aquesta formació garanteix com a mínim l'assoliment d'un nivell de coneixement que permeti la comprensió d'indicacions senzilles i la comunicació verbal en situacions quotidianes.

  2. En acabar la formació, s'expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.

  3. Preparació intercultural, prèvia a l'experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d'acolliment.

  4. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l'itinerari professional de cada participant. Mitjançant una entrevista personal, s'avaluen els interessos i potencialitats de cada participant, i s'analitzen el perfil formatiu i/o laboral i la situació personal. 

TLN Mobilitat_Financiació_Associació Obre't Ebre

Què finança el projecte?

El Fons Social Europeu finança 100% del programa, subvencionant les accions següents:
– Despeses del viatge al país de destí
– Allotjament
– Despesa de transport local
– Manutenció (pocket money) 
– Activitats socioculturals.
– Curs formació lingüístic 120 hores
– Formació preparatòria/intercultural
– Assegurança de viatge/ Responsabilitat civil.
– Acompanyament i orientació al llarg del procès.

Amb la col·laboració de

Multilogos