Vés al contingut
Imatge header TLN

TLN MOBILICAT

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A L'ESTRANGER

El TLN Mobilicat és un projecte finançat pel Fons Social Europeu a través del programa de Garantia Juvenil, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És un programa que té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i, la difícil transició estudis-treball de les persones joves residents a Catalunya. El programa compte amb procés d’orientació personalitzatformació preparatòriaformació lingüísticaacompanyament durant l’estada al país de destíexperiència de pràctiques professionals a empreses i, finalment, acompanyament en el retorn i orientació laboral.

Des de la Fundació es fa la gestió del programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus duent a terme períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membres de la Unió Europea.
 
acompanyament personalitzat dels i les joves locals que participen en el programa. Proporció de la formació i seguiment durant i després del programa.

Qui pot participar?

Per a entrar en el procés de selecció i participar, és necessari:

1 – Tenir entre 18 i 29 anys, i residir a Catalunya.

2 – ESTUDIS: Acreditació mitjançant certificació d’estudis: 
a/ Com a mínim, haver finalitzat la formació secundària obligatòria (ESO)/ equivalent o Batxillerat + acreditar la realització d’una especialitat de formació per l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una durada mínima de 200 hores.

b/ Haver finalitzat la formació secundària obligatòria o equivalent, i que acreditin: la finalització d’un cicle formatiu de grau mig o superior, i/o un grau universitari.

3 – EXPERIÈNCIA LABORAL: Acreditar mitjançant Informe de Vida Laboral:
a/ Sense experiència laboral prèvia
b/ Amb experiència laboral inferior 12 mesos.

4 – INSCRIPCIÓ al programa de Garantia Juvenil (garantiajuvenil.gencat.cat)

5 – INSCRIPCIÓ com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya.(www.oficinadetreball.gencat.cat)

Imatge banner lleuitem contra la desocupació

LLUITEM CONTRA LA DESOCUPACIÓ ENTRE LES PERSONES JOVES, MITJANÇANT LA MOBILITAT TRANSNACIONAL

Imatge de Què ofereix a les persones participants?

Fases del programa

Les diferents accions adreçades als joves participants, a càrrec del programa es desenvolupen en dues fases, la de preparació i capacitació; i la de pràctiques professionals.

La fase de preparació i capacitació, que inclou:

  1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. Aquesta formació garanteix com a mínim l'assoliment d'un nivell de coneixement que permeti la comprensió d'indicacions senzilles i la comunicació verbal en situacions quotidianes.

  2. En acabar la formació, s'expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.

  3. Preparació intercultural, prèvia a l'experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d'acolliment.

  4. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l'itinerari professional de cada participant. Mitjançant una entrevista personal, s'avaluen els interessos i potencialitats de cada participant, i s'analitzen el perfil formatiu i/o laboral i la situació personal. 

Imatge de Qui pot participar?

Què finança el projecte?

El Fons Social Europeu finança 100% del programa, subvencionant les accions següents:
– Despeses del viatge al país de destí
– Allotjament
– Despesa de transport local
– Manutenció (pocket money) 
– Activitats socioculturals.
– Curs formació lingüístic 120 hores
– Formació preparatòria/intercultural
– Assegurança de viatge/ Responsabilitat civil.
– Acompanyament i orientació al llarg del procès.

Imatge Banner TLN

Amb la col·laboració de

Multilogos