Vés al contingut
Projecte SIDE_Obre't Ebre

Projecte SIDE

Projecte SIDE_Obre't Ebre

De què tracta SIDE?

SIDE té com a objectiu promoure l'ocupabilitat del jovent proporcionant a les persones treballadores juvenils (que treballen amb joves amb menys oportunitats de desenvolupament de capacitats), formació i eines, ja provades amb anterioritat pels socis en diferents contextos d'orientació laboral. A més, el projecte pretén empoderar la joventut promovent l'autoreconeixement d'habilitats i capacitats, les quals acabin conduint a una trajectòria laboral segura i a una millora de l’ocupabilitat.

Els 6 socis  d'Itàlia, Espanya i Grècia se centraran en l'intercanvi intercultural de coneixements en l'àmbit de l'orientació laboral, implicant en aquest procés persones treballadores i jovent amb menys oportunitats (factors de vulnerabilitat).

 

#SIDEproject #erasmusplus #youthworkers

Qui som?

Som 6 organitzacions sense ànim de lucre de 3 països diferents, els quals hem decidit unir forces per implementar SIDE a cada país. Aquest projecte rep el suport del programa Erasmus+. Les entitats què hi formem part som Arciragazzi Portici i VedoGiovane d'Itàlia, AHORA ONG i OBRE'T'EBRE d'Espanya, Generation 2.0 RED i KANE de Grècia.

Projecte SIDE_Obre't Ebre
Projecte SIDE_Obre't Ebre

Quina és la bretxa que aborda SIDE?

Les competències professionals   o “hard skills” ja no són suficients per garantir una inserció laboral satisfactòria. Avui dia, el que marca la diferència són les competències transversals o ”soft skills” les quals són un valor afegit al perfil del candidat o candidata sent un factor decisiu per aconseguir un millor rendiment. Arran d’enquestes realitzades a empreses, es percep que són un factor clau per a facilitar l'entrada al món laboral i fidelitzar a les persones treballadores. Un dels buits més grans en la integració dels joves al mercat laboral és la manca de capacitat per convertir les competències adquirides en comportaments laborals congruents.

Com omplim aquest buit?

SIDE posa el punt de mira en la importància de l'autoreconeixement de les pròpies habilitats en l'experiència de vida, i en el paper de l'autoestima. Això és encara més important quan es tracta de joves amb menys oportunitats que s'enfronten a diversos reptes per accedir al mercat laboral: manca de recursos socials, oportunitats limitades d'educació i formació professional, barreres lingüístiques, prejudicis, etc.

Els socis i sòcies del projecte intercanviaran coneixements i pràctiques per tal de desenvolupar metodologies i eines d'intervenció concretes per als treballadors/es juvenils que impliquen persones fora del context educatiu, formatiu o laboral formal.

Projecte SIDE_Obre't Ebre

Col·laboradors