Vés al contingut
Mas Social

Mas Social, un projecte amb vocació de territori

Mas Social

Mas Social, és un projecte que es desenvolupa des del 2015 en dos punts d’actuació ubicats als extrems del país. Per una banda, al nord, a Sant Gregori (El Gironès); i per l’altra al sud, a Jesús, Roquetes i l’Aldea (Baix Ebre). És a dir, a petites poblacions de les comarques de Girona i de les Terres de l’Ebre. 

Tots dos extrems són indrets que comparteixen una sèrie de trets comuns: 

Tots dos estan en un entorn que encara es conserva una forta presència de la vida rural, l’existència d’importants espais naturals i una elevada biodiversitat. Característiques que enriqueixen l’entorn, però també impliquen una fragilitat dels ecosistemes que requereix estratègies específiques que els preservin. Per aquest motiu, la sostenibilitat ambiental és un valor transversal en el disseny de tota mena de projectes, que busca ajudar a la presa de consciència col·lectiva de la situació d’emergència climàtica contra la qual ens enfrontem. 

La finalitat principal del projecte Mas Social és fomentar la incorporació del jovent al mercat de treball a través dels sectors professionals més tradicionals com l’agricultura o la construcció. 

En cas de l’agricultura, cal especificar que la proposta està vehiculada a través de l’economia verda. Tenint en compte la realitat del mercat de treball actual i l’expertesa de l’entitat que executa les accions, cada branca del Mas Social se centra en un dels sectors productius. Així doncs, el grup ubicat a les Terres de l’Ebre ha dut a terme en els últims anys l’acció formativa d’agricultura ecològica, mentre que al punt ubicat a Girona s’han fet accions de construcció. Així mateix, també cal destacar que, des de les Terres de l’Ebre, també s’ha promogut un vessant en el terreny de la construcció, en concret a la població de l’Aldea.

Pel que fa a l’agricultura ecològica, el sector primari presenta una llarga tradició i està força arrelat a les Terres de l’Ebre, amb disponibilitat d’àmplies extensions de conreu. D’altra banda, cal garantir conreus que tinguin en compte el component ecològic per tal de preservar la biodiversitat i la cura del medi ambient. La finalitat del projecte Mas Social és adient, al nostre entendre, perquè bona part de l’activitat econòmica que es genera a les Terres de l’Ebre es vincula a sectors primaris com l’agricultura; gràcies a la disponibilitat de terres per conrear. Cal llavors donar valor afegit a l’activitat econòmica plantejant propostes de negoci que atenguin la demanda de sectors a l’alça, com la producció per a cooperatives de consumidors, l’agricultura ecològica, la demanda de productes de Km0, locals i de temporada, etc. 

Pel que fa a la construcció, duta a terme principalment a Girona, però també començant ara a l’Aldea, es justifica la praxi per garantir la recuperació i rehabilitació de masies per sobre de l’edificació d’obra nova, i fomentar els espais de construcció tradicional com a elements arquitectònics amb un elevat valor afegit i turístic de la zona. Així mateix, si es realitzen construccions d’obra nova, que s’integrin dins de l’ecosistema i l’activitat agrícola. Per tot plegat, la proposta de la construcció cobra sentit, al nostre entendre, quan aquesta es vincula amb la lògica de la rehabilitació i recuperació d’edificis ja existents i es dona un valor afegit quan els edificis recuperats es poden fer servir com a turisme rural.


El projecte Mas Social pretén donar resposta a les necessitats dels joves d’un territori, alhora que copsa les seves oportunitats. Treballa la capacitació de joves que han tingut trajectòries d’abandonament escolar i no gaudeixen d’una ocupació laboral perquè, o bé tornin al sistema educatiu reglat o bé entrin en el mercat laboral. 

En ambdós escenaris, la capacitació dels joves es vehicula mitjançant la recuperació d’oficis en l’àmbit de l’economia verda, a través de dues accions específiques: el foment de l’agricultura ecològica i la construcció sostenible. Comptat i debatut, amb la incorporació de joves al mercat de treball acomplim amb el relleu generacional; afavorint l’assentament poblacional en les àrees rurals i evitant així la migració rural-urbà. També es pretén la preservació del territori geogràfic i sociocultural, amb l’ocupació laboral dels i les joves en els oficis tradicionals; o en altres oficis nous vinculats a la lògica de l’economia verda. 

El projecte és finançat pel Ministerio de Trabajo y Economia Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.