obre't'ebre

 Missió

obre’t’ebre cobreix una necessitat que està molt present en els nostres dies, la necessitat per al foment dels valors, la cohesió social del jovent i la infància especialment en risc d’exclusió social, de les zones rurals i amb menys oportunitats, així com el desenvolupament sostenible de la comunitat.
 
 • Ofereix al jovent i a la infància un present amb més il·lusions, emocions i just a través de l’educació en valors
 • Promou la igualtat d’oportunitats i la cohesió de la població de les zones rurals, davant la manca de recursos per a la joventut especialment d’aquestes zones.
 • Promou la participació activa i l’empoderament del jovent per tal d’enfortir i desenvolupar les seves capacitats i habilitats i millorar la qualitat de vida.
 • Ofereix assistència i suport al jovent i als infants mitjançant els programes educatius, de participació i de voluntariat.
 • Desenvolupa accions que afavoreixen el desenvolupament de les competències del jovent, de la infància i de la gent gran.
   

 Objectiu General

Davant la manca de recursos, especialment per al jovent en les zones rurals, l’associació obre’t’ebre naix per a respondre a la necessitat de treballar per a la igualtat d’oportunitats i la cohesió del jovent i la infància i persones adultes d’aquestes zones.
Aquest és l’objectiu que impulsa a obre’t’ebre a continuar amb el desenvolupament d’accions que afavoreixin el jovent i la infància del territori.
 

 Valors de l'entitat

 • Les persones, són l’eix centre de la nostra acció social i atenem de manera individualitzada les seves necessitats.
 • L’esperit transformador, implicació activa en el desenvolupament i la transformació de la realitat del nostre territori.
 • Promoure la participació i la coresponsabilitat amb les entitats i persones amb les que es treballa apostant pel treball en equip i en xarxa.
 • Sostenibilitat, aplicació de tots els principis d’eficiència en el dia a dia i en tots els projectes i accions que es realitza, a fi d’evitar al màxim l’impacte ambiental.
 • Coherència, els projectes i les accions són el reflex dels objectius de l’associació.
   

 Valors Humans

 • Felicitat, amb els projectes i activitats, tenint present en tot moment l’honestedat i creant relacions de confiança, les persones que participen fan realitat les seves il·lusions cercant un moment o una vida millor.
 • Humanitat, amb les relacions, tant entre les persones de l’equip d’obre’t’ebre com amb les persones i entitats amb qui treballem.
 • Respecte, amb les relacions intrapersonals i interpersonals que s’estableixen, tant entre les persones que formen part de l’entitat com amb aquells/es persones i entitats amb qui i per a qui treballem.