Camp de Treball

Camp de Treball "CAMINOS DE AGUA: RECUPERACIÓN DEL PAISAJE Y SENDAS DEL BOSQUE DE RIBERA"

Camp de treball a Catalunya d'intercanvi amb CCAA per a joves de 18 a 24 anys, al Municipi de Tivenys, a la Comarca del Baix Ebre.

Tivenys és el primer cop que realitza un camp de treball tot i que ja en va fer un fa 16 anys amb la temàtica de patrimoni. Aquesta serà la primera edició del camp mediambiental que es realitzarà a la vora del riu Ebre i que tindrà com a principal objectiu la recuperació de camins i la conservació, neteja del bosc de ribera així com també la sensibilització mitjançant la implicació de diferents organitzacions en la senyalització de les plantes i arbres de l’espai. Per poder assolir els objectius, es comptarà amb la col·laboració de diferents organitzacions i persones amb experiència de la població. Com a objectius generals del camp destaquem:

  • - Posar en valor els boscos de ribera dins dels espais fluvials.
  • - L’educació en valors ambientals dels participants del camp de treball i l’aprenentatge de tasques de manteniment i de millora d’espais naturals, per tal de fer-ne difusió i educació a la resta de societat.

 

Comptarem amb un tècnic que guiarà els participants en les tasques de neteja i condicionament.

Camp de Treball "A la recerca de la història: camp arqueològic"

Camp de treball a Catalunya d'intercanvi internacional per a joves de 18 a 29 anys, al Municipi de Campredó, a la Comarca del Baix Ebre.

Els treballs realitzats l’estiu de 2019 en la coneguda com a Casa dels Prats situada al terme de Campredó en el marc d’una camp de treball internacional amb joves de diferents nacionalitats, van consistir en el rebaix en diferents punts estratègics del jaciment que ens poguessin donar una nova aportació de dades i informació que ens ajudes a complementar la que ja es te fins al moment.

Aquests punts estratègics d’intervenció es van concentrar bàsicament en 3 sectors, que hem separat numèricament ja que no es troben connectats físicament, els quals van donar resultats positius pel que fa a estructures muraries i material arqueològic, tant ceràmic com d’altres categories com ferro, fauna, etc....

Per tant l’objectiu que ens plantegem en la següent campanya es principalment continuar la localització d’estructures en la plataforma superior del turo que es troba situada dintre del perímetre emmurallat del recinte medieval, que ens permeti definir els àmbits interns de la fortificació. En segon lloc continuar amb la neteja de les trinxeres pertanyents al context de la Batalla de l’Ebre, i finalment ens centrarem en la recuperació del tram septentrional de la muralla a tocar de la Torre ja que els indicis obtinguts la campanya passada ens fa sospitar de la presència d’una mena d’accés o porta que ens duria a l’interior del recinte on a més es conserven uns 3 metres d’estratigrafia intacte per poder excavar i obtenir, encara uns resultats més interesants.